Tất cả bài viết

Các loại bánh tét ngon miền Tây tại Sài Gòn, dành chưng, biếu, tặng Tết

Các loại bánh tét ngon miền Tây tại Sài Gòn, dành chưng, biếu, tặng Tết

Ngày: 11/01/2021 lúc 10:18AM

Miền Tây là cái nôi bánh tét. Chợ quê nào cũng có các má, các dì bán nguyên mâm bánh tét, đám giỗ, đám tiệc, các cô trong vườn hay gói bánh tét tặng khách đi đám mang về ăn. Ở miền Tây có ba dòng bánh tét chính

  • Bánh tét lá cẩm miệt Cần Thơ
  • Bánh tét lá dứa miệt vườn miền Tây phổ biến miệt Vĩnh Long-Tiền Giang-Bến Tre-Long An
  • Bánh tét Trà Cuôn, miệt Trà  Cuôn - Trà Vinh