Bánh mặn

Bánh mặn

Sắp xếp theo:

Chà bông kẹp

180,000₫

Pen gà nhỏ

90,000₫

Bánh Pateso lớn

150,000₫

Pen thịt nhỏ

90,000₫

Pen thịt lớn

150,000₫

Pen xúc xích lớn

150,000₫

Pen xúc xích nhỏ

90,000₫

Quai vạc thịt lớn

150,000₫

Quai vạc thịt nhỏ

100,000₫

Bánh mì gà

200,000₫

Bánh bao cút

22,000₫

Bánh giò

15,000₫

Bánh dày chả lụa

150,000₫