Bánh mặn

Bánh mặn

Sắp xếp theo:

Pen gà nhỏ

80,000₫

Pateso nhỏ

80,000₫

Pateso lớn

150,000₫

Pen thịt nhỏ

80,000₫

Pen thịt lớn

150,000₫

Pen xúc xích lớn

150,000₫

Pen xúc xích nhỏ

80,000₫

Quai vạc thịt lớn

150,000₫

Quai vạc thịt nhỏ

100,000₫

Bánh mì gà

20,000₫

Bánh bao

30,000₫

Bánh giò

18,000₫

Bánh dày chả lụa

150,000₫