Khay bánh teabreak

Bánh teabreak mặn và ngọt

Khay ngọt đặc biệt

520,000₫

Khay bánh mặn

590,000₫

Khay ngọt nhỏ

280,000₫

Khay ngọt đại

390,000₫

Khay mặn ngọt

590,000₫

Bánh Pateso mini

110,000₫

Quai vạc thịt nhỏ

150,000₫

Bánh Pateso chay nhỏ

110,000₫

Pen gà nhỏ

110,000₫

Pen xúc xích nhỏ

110,000₫

RAU CÂU

Rau câu dừa ly mini

160,000₫

Rau câu sơn thủy bông

95,000₫

Rau câu sơn thủy miếng

95,000₫

Rau câu bánh flan

95,000₫

Rau câu trái cây

95,000₫

Thế giới bánh teabreak